G-ZKNQSH5TLX

Tel: 70 840 80 45

Wyślij sms o Treści PILNE na nr 7257

Błyskawiczna pożyczka online. Pożyczka na sms dostępna w 15 minut oraz pozyczka online złożona przez formularz. 

kiedy zawieszenie renty socjalnej

temat wybrany: kiedy zawieszenie renty socjalnej

Niniejszy artykuł nie jest poświęcony motoryzacji, ale skoro w pytaniu pojawiło się słowo „renta socjalna”, postaram się udzielić konkretnych informacji na ten temat.

Renta socjalna to świadczenie pieniężne, które przysługuje osobom niezdolnym do pracy ze względu na swoje zdrowie lub niepełnosprawność. Wysokość renty zależy od poziomu dochodu osoby uprawnionej oraz stopnia niepełnosprawności.

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych, renta socjalna przysługuje osobom, które mają co najmniej 16 lat i nie ukończyły 65 roku życia, a także spełniają następujące warunki:

– mają trudności w wykonywaniu podstawowych czynności życiowych, takich jak poruszanie się, higiena osobista czy przygotowywanie posiłków,
– są całkowicie lub częściowo niezdolne do pracy,
– nie mają prawa do emerytury lub renty z tytułu pracy, albo ich wysokość nie przekracza minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Zawieszenie renty socjalnej może nastąpić w przypadku, gdy osoba uprawniona do jej otrzymywania przestaje spełniać wymagane warunki, np. wraca do pracy lub dochód jej lub jej rodziny wzrasta powyżej ustalonego limitu.

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat renty socjalnej, zalecam skontaktowanie się z lokalnym Centrum Pomocy Rodzinie lub Urzędem Pracy. Tam udzielą Ci szczegółowych informacji na temat zasad przyznawania i zawieszania tego świadczenia.

Facebook
LinkedIn
Twitter
LinkedIn

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *